Tänk miljövänligt och ekonomiskt - installera fjärrvärme

Om oss

Arvika Fjärrvärme AB är ett kommunägt bolag som uppför, äger och driver anläggningar för produktion och distribution av fjärrvärme i Arvika centralort.

Vår administrativa personal och driftspersonal hör till Arvika Teknik AB. Du hittar vår administrativa avdelning i Stadshuset.

Sedan 2006 är vi certifierade enligt Reko fjärrvärme som är en kvalitetsmärkning som bland annat kräver att vi lever upp till en rad villkor som ställs i deras kvalitetssystem. Villkoren handlar bland annat om öppenhet, förtroende och jämförbarhet. Du som kund ska kunna få inblick i vår verksamhet och enkelt kunna jämföra våra tjänster och priser med andra leverantörer.