Tänk miljövänligt och ekonomiskt - installera fjärrvärme

Fjärrvärme i Arvika

Den fjärrvärme som vi erbjuder i Arvika produceras huvudsakligen av biobränsle, spillvärme och vid kallare dagar även en mindre mängd olja. Vårt biobränsle utgörs av restprodukter från närliggande industrier såsom sågverk och skogsbruk - lokalt producerat av material som annars skulle eldas för kråkorna. Spillvärme från andra industrier utnyttjas också. Även där, restprodukter som annars inte skulle göra någon nytta.

I ett fjärrvärmeverk värms vatten upp till temperaturer på mellan 75-155 grader Celsius. Varmvattnet transporteras sedan ut i fjärrvärmenätet i välisolerade rör som går i marken till de olika fastigheter som ska värmas upp. I fastigheterna finns värmeväxlare som överför fjärrvärmen till fastigheternas egna värmesystem och system för varmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet leder man sen tillbaka till fjärrvärmeverket för att använda det igen. Till varje fastighet går alltså två rör i marken.

Miljön den stora vinnaren

Miljön blir en stor vinnare om du byter till fjärrvärme. Då vi huvudsakligen eldar med biobränsle och har välutvecklade filtreringssystem för rökgasen blir utsläppen mycket små. Eftersom vi huvudsakligen arbetar med bränsle från lokala leverantörer slipper vi också långa transportvägar. Energi som utvinns ur avfall kan också utnyttjas. De sopor som inte går till sortering kan alltså förbrännas under kontrollerade former. Även där, en miljösparande funktion. Mycket lite energi förloras på vägen ut till respektive fastighet tack vare de välisolerade rören och de korta transportsträckorna.

Bada och duscha utan att riskera att det blir kallt. Fjärrvärmeanläggningen ansluts med fördel även till varmvattensystemet i ditt hus, vilket gör att du har en kontinuerlig tillgång till varmvatten vid alla tider på dygnet. Du behöver inte längre någon varmvattenberedare och spar på så sätt elkostnader.

Så mycket kan du sänka kostnaderna

För en villa/småhus som förbrukar 20 000 kWh per år i uppvärmning blir kostnaden 20 325 kr inklusive moms per år (2015). Jämför gärna den kostnaden med den typ av uppvärmning du har idag.

När din fjärrvärmecentral är installerad sköter den sig så gott som på egen hand. Du kan gå in och ställa in den temperatur du vill ha i huset. Systemet är mycket driftsäkert och väldigt enkelt att hantera. Du behöver inte oroa dig för att bränslet ska ta slut eller att din värme ska försvinna.  Vi har beredskap dygnet runt om det trots allt skulle uppstå något fel på installationen hemma hos dig.

Tryggt, ekonomiskt och miljövänligt. Det kan knappast bli bättre!