Tänk miljövänligt och ekonomiskt - installera fjärrvärme

Bli fjärrvärmekund

För att ansluta din fastighet till vårt fjärrvärmenät måste vi först veta var din fastighet befinner sig i förhållande till vårt existerande kulvertnät. Om fastigheten ligger i direkt anslutning brukar avgiften ligga på runt 55 000 – 60 000 kr, annars lämnar vi en offert på arbetet.

Att bli fjärrvärmekund hos oss är lönsamt både för din plånbok och för miljön. När det är dags att byta ut  ditt existerande värmesystem eller är på väg att bygga en ny fastighet bör du definitivt överväga fjärrvärme som ett alternativ. Tack vare att du troligtvis kommer att sänka din månadskostnad för uppvärmning markant betalar sig snart installationskostnaden. En fastighet som redan är ansluten till fjärrvärmenätet brukar också kunna uppbringa ett bättre försäljningspris.

Kontakta oss så att vi kan undersöka om din fastighet går att ansluta till vårt nät. Vi ger dig därefter en offert som du får ta ställning till innan du gör din beställning och vår projektering kan påbörjas.