Tänk miljövänligt och ekonomiskt - installera fjärrvärme

Avläsning

Som kund hos oss har du full koll på din månadsförbrukning. Med vår webbtjänst får du direkt översikt och kan se dina tidigare fakturor. Genom att ha koll på din förbrukning varje månad slipper du obehagliga överraskningar med en ovanligt hög räkning för uppvärmning.

Tänk också på att du kan sänka din förbrukning genom att sänka din inomhustemperatur med en eller två grader samt dra ner värmen när du inte är hemma. Det finns smarta termostater som kan sköta det åt dig. Att vädra några minuter en eller två gånger om dagen gör att du sänker luftfuktigheten, vilket gör att värmekostnaderna också minskar. Det går nämligen åt mindre energi till att värma upp torr luft än fuktig.